Jak rozwieść się z mężem bez jego zgody

jak-rozwiesc-sie-mezem-bez-jego-zgody

Prawnik rodzinny na Ukrainie
Skriabin Aleksiej Nikołajewicz
Skriabin Aleksiej Nikołajewicz
doktor prawa
Witam! W tym artykule opowiem Ci o tym, czy można rozwiązać małżeństwo bez zgody jednego z małżonków i co zrobić, jeśli jedno z małżonków nie zgadza się na rozwód.

Jak rozwieść się z mężem bez jego zgody na Ukrainie

Kodeks rodzinny Ukrainy przewiduje możliwość rozwodu bez zgody jednego z małżonków. Jednostronne zerwanie małżeństwa można dokonać za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego, jeśli mężczyzna jest ubezwłasnowolniony lub zaginiony. W innych sytuacjach, w przypadku braku wzajemnej zgody na rozwód, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Sąd dowiaduje się o przyczynach sporu i podejmuje działania mające na celu zachowanie rodziny, a jeśli z wielu powodów nie jest to możliwe, orzeka o rozwodzie.

Nie ma możliwości rozwiązania małżeństwa z kobietą w czasie ciąży lub przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia (lub w ciągu roku po urodzeniu martwego dziecka).

Jak uzyskać rozwód bez zgody męża za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego na Ukrainie?

Zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, w przypadku braku zgody jednego z małżonków na rozwód, w ogólnym przypadku rozwiązanie małżeństwa następuje przez sąd. Ale są wyjątki. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym Ukrainy rozwód z inicjatywy małżonka bez uzyskania zgody męża można przeprowadzić za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego, jeżeli mężczyzna:

 • uznany za niekompetentny na mocy orzeczenia sądu;
 • uznane przez sąd za zaginione.

Aby rozpocząć procedurę rozwodową, żona musi skontaktować się z urzędem stanu cywilnego w miejscu zarejestrowania małżeństwa lub w miejscu jej zamieszkania. Jednocześnie musisz wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu bez zgody mężczyzny.

Ich lista obejmuje:

 • paszport małżonka;
 • otrzymanie zapłaty cła państwowego;
 • Akt małżeństwa;
 • pozew o rozwód w formie przewidzianej przez prawo;
 • orzeczenie sądu potwierdzające, że mężczyzna jest zaginiony lub ubezwłasnowolniony.

Miesiąc po złożeniu dokumentów małżeństwo zostanie rozwiązane, po co żona będzie musiała wrócić do urzędu stanu cywilnego i otrzymać zaświadczenie o rozwodzie. W tym miesiącu urząd stanu cywilnego, w zależności od konkretnej sytuacji, informuje zarządcę lub opiekuna nieruchomości.

Rozwód, jeśli jeden z małżonków nie wyrazi zgody w sądzie

Jeśli sytuacja z małżonkiem nie podlega powyższym wyjątkom i nikt nie słyszał zgody na rozwód, wówczas rozwód można przeprowadzić tylko w sądzie. Żona (powód) musi sporządzić i złożyć pozew w sądzie miejsca zamieszkania męża (pozwanego). Jeżeli żona nie może przybyć do tego sądu z powodu obowiązków wychowawczych lub ze względów zdrowotnych, sprawa może być rozpoznana w miejscu zamieszkania żony.

Pozew o rozwód

Oprócz wniosku żona będzie musiała dostarczyć sądowi następujące dokumenty dotyczące rozwodu z mężem bez jego zgody:

 • Otrzymanie wpłaty opłaty sądowej (jeżeli nie ma podstaw do zwolnienia z opłaty).
 • Paszport żony i kod podatkowy.
 • Akt małżeństwa.
 • Informacje o miejscu faktycznego zamieszkania małżonków (np. odpis z rejestru mieszkaniowego (lub jego odpis) lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania).
 • Kopie wszystkich dokumentów (z wyjątkiem paragonu, ale łącznie z pozwem), które należy przesłać pozwanemu.

Jeżeli małżonkowie mają dzieci, do powyższej listy dokumentów dołączą akty urodzenia dzieci oraz akty ich faktycznego miejsca zamieszkania (odpowiednie są również kopie księgi domowej lub wyciągi z niej). A w przypadku podziału majątku potrzebny będzie wykaz dokumentów dotyczących prawa własności, zaświadczenia o dochodach zarówno małżonka, jak i męża.

Rozwód, jeśli jeden z małżonków się nie zgadza

Sędzia dowiaduje się o rzeczywistych przyczynach rozwodu, ponieważ mogą one nie pokrywać się z tymi wskazanymi we wniosku. Jeżeli pojednanie małżonków jest niemożliwe, sąd kontynuuje rozpatrzenie i orzeka w sprawie (rozwód).

Jeżeli mężczyzna nie pojawi się na posiedzeniu sądu, sprawa może zostać odroczona. Jeżeli jednak został powiadomiony, przyczyny jego nieobecności są nieznane lub nieważne, sąd ma prawo rozpatrzyć sprawę zaocznie zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego Ukrainy.

Często pozwany składa skargę do Sądu Apelacyjnego. Ma to 30 dni od daty wydania wyroku. Jeżeli w tym czasie skarga nie wpłynie, decyzja staje się prawomocna, a małżeństwo uważa się za rozwiązane.

W przypadku rozwiązania w organach DRACS małżeństwo uważa się za rozwiązane z dniem dokonania wpisu do rejestru aktów stanu cywilnego. W przypadku rozwodu w sądzie momentem rozwiązania małżeństwa jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Podstawy do rozwodu bez zgody małżonka

Przepisy nie zawierają jasnej listy podstaw, na podstawie których małżeństwo musi być koniecznie rozwiązane, nawet jeśli mężczyzna jest temu przeciwny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sąd zakończy małżeństwo z następujących przyczyn konfliktu rodzinnego:

 • nadużywanie przez mężczyznę alkoholu lub narkotyków;
 • zdrada człowieka;
 • znęcanie się nad żoną i/lub dziećmi;
 • rezydencja długoterminowa oddzielnie;
 • niezdolność do posiadania dziecka;
 • posiadanie innej rodziny.

W tych i innych przypadkach sędziowie posługują się sformułowaniem „niemożność dalszego wspólnego zamieszkiwania”.

Niektóre sądy sprawdzają powagę i prawdziwość przyczyn prowadzących do rozwodu (okazuje się prawdziwy charakter relacji między mężem a żoną w celu podjęcia działań na rzecz zachowania rodziny). W niektórych przypadkach sąd może odmówić rozwodu, jeśli istnieją powody, by sądzić, że dalsze wspólne życie i zachowanie rodziny są nadal możliwe. Częściej dzieje się tak, gdy sąd bierze pod uwagę interesy małoletnich dzieci. Jednak w praktyce sąd rzadko odmawia rozwiązania małżeństwa i nie stara się opóźniać procesu rozwodowego, zwłaszcza jeśli żona przedstawia przekonujące fakty i argumenty przeciwko dalszemu życiu razem z mężem.

Pojednanie małżonków w przypadku rozwiązania małżeństwa w sądzie

W pozwie wskazane jest szczegółowe podanie przyczyn rozwodu, ponieważ rozwiązanie małżeństwa przeprowadzi sąd po pełnym i wyczerpującym przeanalizowaniu wszystkich materiałów wskazujących, że wspólne życie i zachowanie rodziny nie ma sensu, to znaczy rodzina została już całkowicie zniszczona. W przypadku, gdy sędzia uzna (samodzielnie lub z inicjatywy męża), że zaburzenia w rodzinie mają charakter przejściowy, a problemy można rozwiązać, małżonkom wyznaczono okres do 6 miesięcy na pojednanie. Jeśli w tym okresie żona i mąż rzeczywiście się pogodzą, postępowanie w tej sprawie zostaje zakończone.

Należy zauważyć, że od decyzji sądu o odroczeniu rozpoznania sprawy w tym trybie nie przysługuje odwołanie w sądzie wyższej instancji. Wynika to z faktu, że taka definicja nie stwarza przeszkód dla dalszego przemieszczania się.

Takie środki można podejmować kilka razy, ale łączna długość okresu pojednania nie powinna przekraczać sześciu miesięcy, a często okazuje się, że jest ona mniejsza. W każdej konkretnej sytuacji sąd wyznacza indywidualny termin, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, ponieważ procedura ta musi zawierać realne podstawy. Takiej procedury nie stosuje się, gdy jest oczywiste, że jest bezużyteczna lub wręcz szkodliwa, gdy jest oczywiste, że zachowanie rodziny jest niemożliwe i sprzeczne z interesem dzieci lub małżonków.

Również przydatne informacje na stronie „Rozwód online” rodzinnego prawnika Aleksieja Nikołajewicza Skriabina mogą być dla Ciebie: jak przetrwać rozwód, jak zbudować związek z mężczyzną, jak rozwiązać małżeństwo na Ukrainie 2022? , podstawy i tryb rozwiązania małżeństwa, wzór wniosku o rozwód na Ukrainie, wniesienie pozwu o rozwód w sądzie na Ukrainie, dokumenty o rozwód za pośrednictwem sądu, dokumenty o rozwód za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego, rozwód za pośrednictwem sądu, rozwód w Urząd Stanu Cywilnego.

Wniosek

Rozwód bez zgody mężczyzny jest całkiem realny i zajmie średnio od dwóch do czterech miesięcy. Rozwód przez urząd stanu cywilnego jest szybszy i wygodniejszy, ale nie zawsze można zastosować tę metodę. Najprawdopodobniej żona będzie musiała iść do sądu. W rozwodzie sędziowie starają się zrównoważyć interesy żony, męża i dzieci (jeśli takie istnieją). Ważnym zadaniem jest również zachowanie rodziny, w jego realizacji istnieje procedura pojednawcza. Ale, jak pokazuje praktyka, czasami na próżno.

Usługi prawnika rodzinnego

 • Prawnik rodzinny udzieli Ci porady prawnej i pomoże sporządzić wszystkie niezbędne dokumenty do rozwodu bez zgody mężczyzny.
 • Odpowiadamy za jakość usług prawnych i gwarantujemy pozytywny wynik.
 • Z pomocą prawnika rodzinnego lub prawnika Twoja sprawa rozwodowa bez zgody mężczyzny zostanie rozwiązana bardziej profesjonalnie i szybciej.
 • Kontaktując się z nami masz gwarancję otrzymania profesjonalnej pomocy prawnej w sprawie rozwodu bez zgody mężczyzny.

Zrób pierwszy krok do zwycięstwa w sprawie o rozwód bez zgody mężczyzny, zadzwoń lub napisz do prawnika, a otrzymasz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Prawnik rodzinny na Ukrainie
Skriabina Daria Siergiejewna
Skriabina Daria Siergiejewna
Doktor prawa
Jeśli artykuł "Jak rozwieść się z mężem bez jego zgody" był dla Ciebie przydatny, polub ten artykuł, a także zasubskrybuj nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić nowych filmów.

Przydatne materiały na stronie rozluchennya-onlain.com.ua

 1. Rozwód z podziałem majątku na Ukrainie
 2. Rozwód w przypadku sporu o dzieci
 3. Rozwód w sądzie rejonowym
 4. Jurysdykcja w sprawach rozwodowych
 5. Rozwód w sądzie na Ukrainie
 6. Złóż rozwód za pośrednictwem urzędu stanu cywilnego na Ukrainie
 7. Jak złożyć rozwód
 8. Gdzie złożyć wniosek o rozwód
 9. Co jest potrzebne do rozwodu
Rating
( 3 assessment, average 5 from 5 )
Rozwód online