Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину. Тому для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

______________районний суд м. _____
адреса___________________________

Позивач: (Прізвище, ім’я, по батькові)
м. ___, вул. _____________________,
буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків(РНОКПП) або серія та
номер паспорта____________________
Офіційна електронна адреса відсутня
E-mail: _________________________
тел. ___________________________

Відповідач:(Прізвище, ім’я, по батькові)
м. ___, вул. _____________________,
буд. ___, кв. _____
Реєстраційний номер облікової картки
платника податків(РНОКПП) або серія та
номер паспорта____________________
Офіційна електронна адреса відсутня
E-mail: _________________________
тел. ___________________________
(якщо наведені дані боржника, окрім адреси,
не відомі, то напроти відповідного поля слід
зазначити – «не відомо» )

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

____________ року я, ____________ (ПІБ позивача), ___________ року народження, уклала шлюб з ________________(ПІБ відповідача), ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у ____________ (зазначається відділ реєстрації актів цивільного стану, в якому зареєстровано шлюб, наприклад – у Зарічному районному у місті Суми відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області), про що зроблений актовий запис № ___________.
Якщо батьки не перебували в шлюбі, то зазначаємо про фактичні шлюбні відносини, коли такі відносини виникли та припинились.
У шлюбі у нас народилася дитина:________________ (ПІБ дитини), ___________ року народження, що підтверджується свідоцтвом про народження № __________ від_________ року.
Якщо дитина народилась не у шлюбі, то зазначаємо: «Від наших стосунків у нас народився….».
Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї від ___________ року.
Шлюб між мною та відповідачем розірвано ___________ року, що підтверджується копією рішення суду (зазначаються назва суду, який приймав відповідне рішення, дата судового рішення, номер справи, наприклад – рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.10.2015 по справі № 591/1453/15; якщо позивач та відповідач у шлюбі не перебували або шлюб не розірвано, то нічого не зазначаємо).
Відповідно до ст. 180 Сімейного кодексу України (надалі – СК України), батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а відповідач з _________ року (зазначаємо час, з якого відповідач припинив утримувати дитину) не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.
Відповідно до ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Батьки зобов’язані поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.
Таким чином, дитині повинен бути забезпечений належний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.
Такий рівень я одна не зможу забезпечити, тому батько, який є здоровим та працездатним, зможе сплачувати аліменти на рівні 1/4 частини з усіх видів заробітку (доходу) (якщо позивач має намір стягувати аліменти в твердій грошовій формі, то зазначається конкретна сума коштів: наприклад – 1500 грн.), оскільки працює в _____________ (наприклад – ТОВ «Сервіс») на посаді ____________ (наприклад – бухгалтера) та має постійний дохід у розмірі ____________ грн. (наприклад – 5 500 грн)
Обов’язково зазначаємо в позові місце роботи, посаду і розмір заробітної плати відповідача. Бажано до позову додати довідку про доходи відповідача. Якщо є складнощі в отриманні такої довідки, то необхідно просити суд про її витребування з місця роботи відповідача.
Якщо відповідач не має доходів і не працює, то зазначаємо про це та вказуємо розмір аліментів, котрі ви маєте намір стягнути (наприклад – 1500 грн.)
Відповідно до ст. 141 СК України мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Відповідно до ч. 2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.
Таким чином, при сплаті відповідачем аліментів у зазначеному вище розмірі забезпечується наша рівність при несенні обов’язку утримання дитини.
Крім цього, відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.
Так, відповідач інших осіб на утриманні не має, він працездатний, отримує дохід, має нерухоме майно, транспортний засіб, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати такий розмір аліментів.
Якщо зазначаються будь-яка з вищеперерахованих обставин, то необхідно додати до позову докази, які їх підтверджують (документи, довідки, витяги з реєстру нерухомого майна, реєстраційне свідоцтво на авто і т.д.)
Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.
Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України зазначаю перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви ___________________________________________________,
-зазначаю докази, які не можуть бути подані разом з позовною заявою (за наявності)_______.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмових або електронних доказів , копії яких додано до заяви.
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять ________________(витрати за надання правової допомоги), що підтверджується квитанцією. (В разі відсутності витрат зазначаємо про їх відсутність). Очікую понести такі витрати __________________________.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Від сплати судового збору за подання позову про стягнення аліментів я звільнена на підставі п.3 ч.1 ст.5 Закону України «Про судовий збір».
На підставі викладеного та відповідно до ст.ст. 150, 180 – 184 СК України, керуючись ч. ст. 174,175 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

Якщо стягуються аліменти в частині від заробітної плати
Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини ), _______ року народження, в розмірі 1/2 частини з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.
Якщо стягуються аліменти в твердій сумі
Стягнути з _______________ (ПІБ відповідача), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ позивача), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ дитини), _______ року народження, в розмірі 1500 гривень, щомісячно, починаючи стягнення з ______ року (зазначаємо дату подання позову) і до повноліття дитини.
Додатки:
1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
2. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності).
3. Копія свідоцтва про народження.
4. Довідка про склад сім’ї.
5. Копія паспорту.
6. Копія облікової картки платника податків.
7. Копія позовної заяви разом з доданими документами для відповідача.

01.07.20__                                                                    (підпис)

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітню дитину, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин. Для того, щоб Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітню дитину була складена юридичного грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Позовну заяву про стягнення аліментів на неповнолітню дитину дистанційно.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Розлучення онлайн