Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів. Тому, для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів.

До _____________ районного
(міського) суду ___________
ПОЗИВАЧКА ________________
(п.і.п.б., адреса)
ВІДПОВІДАЧ _______________
(п.і.п.б., адреса)
ТРЕТЯ ОСОБА ______________
(п.і.п.б., адреса)

Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів

З відповідачем ______ (прізвище, ім’я та по-батькові) я вела сімейне життя без укладання шлюбу з
________ до ______ (місяць, рік) (число, місяць, рік).
Я народила сина (дочку) _______ (вказати прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць та рік її
народження)
. Відповідач є його (її) батьком, однак він відмовився подати в органи РАЦСу заяву про реєстрацію
батьківства і не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини.
Батьківство відповідача стосовно сина (дочки) _______ підтверджується наступними доказами:
________ (навести докази, що свідчать про спільне проживання і ведення спільного господарства з
відповідачем до народження дитини чи спільне виховання або утримання дитини та інші докази, що
підтверджують батьківство відповідача).
Відповідно до статей 128 і 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного
процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Встановити, що _______ (вказати прізвище, ім’я та по батькові відповідача, рік та місце його
народження, національність, постійне місце проживання та роботи, якщо це відомо) є батьком _______
(прізвище, ім’я та по батькові дитини, число, місяць та рік її народження).
Стягнути з відповідача ______ (прізвище, ім ‘я та по батькові, рік і місце його народження) на мою
користь аліменти на утримання сина (дочки) _______ (прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць та рік
народження дитини) в розмірі _______ частини всіх видів заробітку, починаючи з _______ (дата подання
заяви) до його (її) повноліття.
Прошу викликати свідків: ________ (прізвище, ім ‘я, по батькові та адреса).
Додаток:
Копія свідоцтва про народження дитини.
Довідка житлових органів про те, що дитина є на утриманні позивачки.
Довідка про заробіток відповідача і наявність утримань за виконавчими документами.
Письмові докази, що підтверджують позовні вимоги про встановлення батьківства, якщо вони є.
01.07.20__                                      (підпис)

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Позовної заяви про визнання батьківства та стягнення аліментів, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин. Для того, щоб Позовна заява про визнання батьківства та стягнення аліментів була складена юридично грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Позовну заяву про визнання батьківства та стягнення аліментів дистанційно.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Розлучення онлайн