Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів. Тому для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів.

Назва суду

Адреса суду

Заявник: ПІБ_____________

Адреса реєстрації: ____________________

РНОКПП ___________

тел.: _____________

електронна пошта: ______________________

Боржник: ПІБ______________________

Адреса реєстрації: _______________

РНОКПП ___________

тел.: _____________

електронна пошта: _____________________

Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів

« » ___________ 20__ року між мною, ­­­ПІБ Заявника та ПІБ Боржника було укладено шлюб, який зареєстровано _____________ відділом реєстрації шлюбів _________, про що зроблено відповідний актовий запис № ________.

Від шлюбу ми з Боржником маємо малолітню дочку – ПІБ дитини, « » ______ 20__ року народження.

Подружні стосунки між мною та Боржником не склались, тому рішенням Назва суду від « » ______ 20__ року, шлюб між мною та Боржником було розірвано.

Після розірвання шлюбу, наша спільна дочка/син проживає зі мною та знаходяться на моєму утриманні. Боржник надає матеріальну допомогу на утримання дитини, однак суми, які він перераховує, не є фіксованими, а сплачуються ним в тому розмірі, в якому вважає за доцільне сам Боржник. Варто зазначити, що угода про сплату аліментів між мною та Боржником не укладалась. Тому, з метою захисту права дитини на належне утримання з боку батька, який проживає окремо, звертаюсь до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

Згідно з статтею 180 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Згідно зі статтею 160 ЦПК України, судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 161 Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги.

Статтею 161 СК України встановлено, що стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї чверті заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Боржник працює в компанії _________________ на посаді ___________ та має регулярний дохід. Стягнення по виконавчим документам з нього не провадяться. Отже, Боржник спроможний сплачувати належні аліменти на дитину.

Згідно з вимогами ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, суд допускає негайне виконання рішень у справах про стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць.

Одночасно підтверджую той факт, що мною, ПІБ Заявника не подано іншого позову (заяви про видачу судового наказу про стягнення аліментів) до того самого боржника (ПІБ Боржника) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнена від сплати судового збору.

З огляду на вищевикладене, керуючись ст. ст. 28, 180, 181, 182, 183 Сімейного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 160, 161, 163, 164, 167, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У :

Видати судовий наказ про стягнення з ПІБ Боржника, який зареєстрований за адресою: _____________________, аліментів на користь мене, ПІБ Замовника (адреса реєстрації: ___________________________________) на утримання неповнолітньої доньки ПІБ Дитини, « ».__.20__ року народження, в розмірі ¼ від заробітку (доходу) боржника, але не більше десяти прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.
Допустити негайне виконання наказу в межах сплати платежу за один місяць.
Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.
2. Копія свідоцтва про одруження.
3. Копія судового рішення про розірвання шлюбу.
4. Копія паспорта ПІБ Заявника.
5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків ПІБ Заявника.
6. Копія заяви про видачу судового наказу разом з копіями доданих документів для боржника.

01.07.20__                                                                          (підпис)

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин. Для того, щоб Заява про видачу судового наказу на стягнення аліментів була складена юридичного грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Заяву про видачу судового наказу на стягнення аліментів дистанційно.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Розлучення онлайн