Позовна заява про поділ майна подружжя

Позовна заява про поділ майна подружжя

Позовна заява про поділ майна подружжя

Серед широкого розмаїття документів, які надходять до суду з цивільних  та сімейних справ, одними з найпоширеніших є Позовна заява про поділ майна подружжя. Тому для Вас корисним буде ознайомлення на сайті «Розлучення онлайн» зі зразком, прикладом, шаблоном, формою документа: Позовної заяви про поділ майна подружжя.

Ковпаківський районний суд міста Суми
40000, м. Суми, Першотравнева, 12

Позивач: Іванов Іван Іванович
40000, м. Суми, вул._____, буд. № ___, кв. №____,
Реєстраційний номер облікової картки

платника податків (РНОКПП) або серія

та номер паспорта № 565656
Е-mail: (Електронна пошта) за наявності
Тел. 099-123-45-67

Відповідач:

Іванова Іванка Іванівна
40000, м. Суми, вул._____, буд. № ___, кв. № __
Реєстраційний номер облікової картки

платника податків (РНОКПП) або серія та

номер паспорта якщо такі відомості відомі.
Е-mail: (Електронна пошта) за наявності
Тел. 099-123-45-67

Ціна позову – 200,000 грн.

Позовна заява про поділ майна подружжя

Я, Іванов Іван Іванович та Іванова Іванка Іванівна, перебували у шлюбі з 07.07.2017 по 07.07.2019 року, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану в м. Суми №7777 від 07.07.2017 року.
07.07.2019 року шлюб розірваний, про що в Книзі реєстрації розірвань шлюбів Зарічного чи Ковпаківського районного у місті Суми відділу реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ в Сумській області зроблено відповідний актовий запис № _______ від року, або на підставі рішення Зарічного чи Ковпаківського районного суду м. Суми від № 592/77/18. (Необхідно зазначити підстави розірвання шлюбу)
У період перебування у шлюбі нами була придбана за договором купівлі–продажу чи міни квартира за адресою: м. Суми, вул. С. Бандери, № 777, кв. 77 чи земельна ділянка за адресою: м. Суми, вул. С. Бандери, № 777, кв. 77 площею 0,100 га з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд. (Необхідно зазначити вид майна, підстави його набуття).
Після розлучення ми з дружиною не можемо дійти згоди щодо розподілу спільного майна, зокрема зазначеної земельної ділянки чи квартири.
Оскільки, майно було придбане мною та Відповідачем в період шлюбу, воно належить нам, як подружжю на праві спільної сумісної власності, тому я маю намір поділити вищезазначене майно, шляхом визначення за мною ½ частки квартири або ½ частки земельної ділянки, в порядку поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Згідно з вимогами частин 1, 2 статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Відповідно до змісту частин 1, 2, 3 статті 61 Сімейного кодексу України, об’єктами права спільної сумісної власності подружжя можуть бути будь-які речі, за винятком тих, які виключені з цивільного обороту, а також заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківську (кредитну) установу. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Згідно з частини 1 статті 69 Сімейного кодексу України, дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
Частиною 1 статті 70 Сімейного кодексу України передбачено, що у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
Статтею 71 Сімейного кодексу України встановлено, що майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення.
Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не визначено домовленістю між ними (друга статті 71 Сімейного кодексу України).
Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, зокрема на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених ЦК України (частина четверта статті 71 Сімейного кодексу України).
Приписами частин 1 та 2 статті 372 Цивільного кодексу України передбачено, що майно, що є у спільній сумісній власності, може бути поділене між співвласниками за домовленістю між ними, крім випадків, установлених законом.
У разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними або законом.
Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя «від 21грудня 2007року №11 (надалі – Постанова), сутність поділу полягає в тому, що кожному з подружжя присуджуються в особисту власність конкретні речі, а також здійснюється розподіл майнових прав та обов’язків. При здійсненні поділу в судовому порядку суд має виходити з презумпції рівності часток.
Відповідно до п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.
Відповідно до п.7.ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалось.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у позивача (або іншої особи) перебувають оригінали письмових доказів, копії яких додано до заяви.
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять 1000 грн. (оплата судового збору), 5000 грн.(витрати за надання правової допомоги), що підтверджується квитанцією. Очікую понести такі витрати 6000 грн.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 60-71 Сімейного кодексу України, ст.ст.12,13,76-81,141,247, 263-265 ЦПК України,-

ПРОШУ СУД:

1. Здійснити поділ майна –  квартири розташовану за адресою: м м. Суми, вул. С. Бандери, № 777, кв. № 77 , що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
2. Визнати за мною Івановим Іваном Івановичем право власності на 1/2 частину квартири, розташованої за адресою: м. Суми, вул. С. Бандери, № 777, кв. № 77
або
3. Визнати за мною Івановим Іваном Івановичем право власності на 1/2 частину земельної ділянки (кадастровий номер 5610100000:01:077:0777), площею 0,1000 га, яка призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд.
4. Судові витрати по справі стягнути з відповідача.

Додатки:
1. Квитанція про сплату судового збору № ___ від _____.
2. Копія свідоцтва про одруження № ____ від ____.
3. Копія рішення суду про розірвання шлюбу від ____ № _____.
4. Копія договору купівлі-продажу, міни квартири, земельної ділянки.

Наголошуємо, що в судах України існують зразки, приклади, шаблони Позовної заяви про поділ майна подружжя, які можуть відрізнятись за змістом між собою. Кожний зразок, документ може мати свої унікальні особливості, в залежності від конкретних обставин сімейних обставин. Для того, щоб Позовна заява про поділ майна подружжя була складена юридичного грамотно та в суді цей документ не залишили без руху, ми рекомендуємо звертатися за допомогою до сімейного адвоката по розлученням онлайн який допоможе підготувати Позовну заяву про поділ майна подружжя дистанційно.

Рейтинг
( Поки що оцінок немає )
Розлучення онлайн